Monthly Archives: Ocak 2016

MSSQL resim insert ve update

Resmin sunucu tarafından erişileceği yol belirtilir. INSERT INTO basliklar (resim) VALUES ((SELECT Bulkcolumn FROM OPENROWSET(BULK 'C:\Us [...]

C# Raporda Donma

Özellikle rapor görüntülemesi yapmak istediğimizde sunucu cevap vermeden önce birtakım işlemler yapar. Bu süre içerisinde cevap be [...]