Monthly Archives: Mart 2017

C# Mail Godaddy

Geliştirici olarak godaddy eposta hizmetlerinden faydalanmak istediğinizde karşılaşacağınız sorunları nasıl aştığımı paylaş [...]

ilerigenclik.com

Sosyal Medya Nedir? Topluma Ne Katkısı Olmuştur?  Sosyal medya kaynakları günümüzde herkesin az veya çok kullandığı platformlard [...]

.Bat içinde Javascript Kodu

Batch script içerisinde Javascript kodu çalıştırmaya örnek vereceğim. rem( /* @echo off CScript //E:JScript //Nologo "%~f0" %* goto e [...]

AJAX örnek

Doğru sectiona yazılması gerektiği için aradan bir süre geçince eski çalışmalara bakmamı gerektiren bir ihtiyacı paylaşıyorum. [...]