Genel

Password Hash

Populer bir arama anahtarı ile sunacağım şifre karmaşıklaştırma uygulamasının kodlarını paylaşacağım. Özellikle veritabanında rainbow ataklarından korunmak için bunun kullanılması gerekmektedir.

string Karistir(string yazi)
{ 
   using (var sha256 = SHA256.Create())
   {
     var hashedBytes = sha256.ComputeHash(Encoding.UTF8.GetBytes(yazi));
     return BitConverter.ToString(hashedBytes).Replace("-", "").ToLower();
   }
}