Monthly Archives: Mart 2020

Pine script ile Chart Analizi

Tradingview’de Pine script kullanarak kendim sinyal veren bir study hazırladım. Ben tabiki bunu bir webhook’a alert yollayarak [...]

.Net Core Cookie Auth

Bu yazıyı kaynak göstererek paylaşacağım. Bana ve diğer ilgililere faydası olması açısından bir bilgilendirme. Nuget : Install-P [...]

C# Reflection Methods

Bir sınıfın metodlarını listeye doldurup adından çağıracağım. Bu metodlar birer async Task olacak. Şık görünmesi için winfor [...]