Genel

.net core EF Scaffold

Dotnetcore ile ilgili EF paketlerini yüklemek ve kullanmak için aşağıdaki komutları packace manager console aracına yazıp gönderebilirsiniz.

Install-Package Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools
Install-Package Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer
Scaffold-DbContext "Server=.\SQLExpress;Database=TestDb;Trusted_Connection=True;" Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer -OutputDir Models

Postgresql için;

Scaffold-DbContext "Host=127.0.0.1;Database=database;Username=username;Password=password" Npgsql.EntityFrameworkCore.PostgreSQL