Genel

Blake3 Hash

256 bit ile yüksek performanslı hash işlemi yapan bir kütüphane mevcut. Nuget linki ve örnek kod aşağıdadır.

https://www.nuget.org/packages/Blake3/
var hash = Blake3.Hasher.Hash(Encoding.UTF8.GetBytes("metinyakar.net"));
Console.WriteLine(hash);