Genel

C# Minimal Api

Dotnet 6 ile beraber gelen minimal api olayını test ettim. Herhangi bir konsol uygulaması başlatmak yetiyor. Yeni proje oluştururken aşağıdaki komutu yazınca da default bir minapi uygulaması yaratılabiliyor.

dotnet new web -o MinApi

Test kodları aşağıdadır.

using Microsoft.AspNetCore.Builder;
using Microsoft.Extensions.Hosting;
using System;

var builder = WebApplication.CreateBuilder(args);
var app = builder.Build();

if (app.Environment.IsDevelopment())
{
    app.UseDeveloperExceptionPage();
}
app.MapGet("/", () => "Hello World!");

app.Run();