Monthly Archives: Ocak 2022

Web3 Kargo Gönderisi Kaydetme

Solidity ve web3 ile ilgili olarak çevremin dikkatini çekmek ve bunun üzerine konuşabileceğimiz bir muhabbet ortamı yaratabilmek için [...]

Solidity Blockchain Database

Ethereum, Polygon, Tron, Avax ve diğer evm kullanan ethereum forku blockchainlerde bir veritabanı gibi veri saklamaya imkan tanıyan block [...]

Ethereum’dan Polygona Matic Transferi

Matic ethereum ağında bir tokendir. Marketlerden aldığımız matic tokenler ethereum ağında olacaktır ve verdiği tx hash etherscanda [...]

Solidity Tuple

Solidity kullanarak bir fonksiyondan birden fazla değişkeni döndürmek ve dönen değeri kullanmakla ilgili örnek paylaşacağım. [...]