Javascript

No-React (JSX Rendering)

Konfigürasyonlarla, npm paketleriyle vs uğraşmadan jsx rendering yapabiliyoruz. Örneği aşağıda paylaşıyorum.

<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <title>Hello World</title>
  <script src="https://unpkg.com/react@17/umd/react.development.js"></script>
  <script src="https://unpkg.com/react-dom@17/umd/react-dom.development.js"></script>
  <script src="https://unpkg.com/@babel/standalone/babel.min.js"></script>
</head>

<body>
  <div id="root"></div>
  <div id="root2"></div>

  <script type="text/babel">
    let yazi = (
      <div>
        <h1>Hello, world!!!</h1>
      </div>
    );

    function Yazdir(adi, soyadi) {
      return (
        <div>
          <h1>Adı: {adi}</h1>
          <h1>Soyadı: {soyadi}</h1>
        </div>
      );
    }

    ReactDOM.render(
      yazi,
      document.getElementById('root')
    );

    ReactDOM.render(
      Yazdir('metin', 'yakar'),
      document.getElementById('root2')
    );
  </script>
</body>

</html>

Sonuç aşağıdaki gibi görüntü veriyor.