Genel

EF Core NpgSQL Timespan Sorunu

Entity Framework ile “timestamp with time zone” datatipini “DateTime” ile karşılaştırdığımızda başarısız oluyor. Bunun çözümü için aşağıdaki satırı uygulamanın ayağa kalktığı yerde kullanmak gerekiyor.

AppContext.SetSwitch("Npgsql.EnableLegacyTimestampBehavior", true);