Genel

C# Dictionary to HTML Table

Dotnet dictionary nesnesinden html table üretme örneğini not ediyorum. Özellikler döküman oluştururken veya mail içerisine eklerken gereksinim duyulabiliyor.

public static class DictionaryToHtmlTable {
    public static string DataHtmlTable(object record) {
      var rec = record.ToDictionary();
      var table = new StringBuilder();
      table.Append("<table style='witdh:98%;'>");
      table.Append("<tr>");
      foreach(var th in rec.Keys) {
        table.Append($"<th style='border: 1px solid gray;'>{th.Replace("_"," ")}</th>");
      }
      table.Append("</tr>");
      table.Append("<tr>");
      foreach(var td in rec.Values) {
        table.Append($"<td style='border: 1px solid gray;'>{td}</td>");
      }
      table.Append("</tr>");
      table.Append("</table>");
      return table.ToString();
    }

    public static Dictionary<string, object> ToDictionary(this object obj) {
      var dictionary = JObject.FromObject(obj).ToObject<Dictionary<string, object>>();
      return dictionary;
    }
  }

Kullanımına bir örnek aşağıdaki gibi olabilir.

string MailHtml = DictionaryToHtmlTable.DataHtmlTable(mydataObject);
smtp.Send(MailHtml);