C#

Sürü Hesabı (Fibonacci)

Uyku tutmadığında saydığım koyunlardan sürü kursam..

using ConsoleDump;
do{
  Console.Write("Koyun sayısı:");
  string koyun_sayisi = Console.ReadLine();

  Console.Write("Doğum döngüsü sayısı:");
  string dogum_sayisi = Console.ReadLine();

  KacKoyun1(int.Parse(koyun_sayisi ?? "0"))
    .Take(int.Parse(dogum_sayisi ?? "0"))
    .Dump();

  Console.WriteLine("----------------------------------");
}
while(true);

//1. Yöntem
IEnumerable<int> KacKoyun1(int c){
  int n=1;
  for(;;){
    yield return c;
    n = c + (c=n);
  }
}

//2. Yöntem
IEnumerable<int> KacKoyun2(int c){
  int n = 1, r;
  for(;;) {
    yield return c;
    r = c + n;
    c = n;
    n = r;
  }
}